top of page

Dasar Privasi 

Dasar Privasi untuk Stellar Malaysia (Berdaftar sebagai Stellar 86 Sdn Bhd)
Tarikh Berkuatkuasa: 8 Jan 2023

1. Pengenalan

Selamat datang ke Stellar Malaysia (Berdaftar sebagai Stellar 86 Sdn Bhd) ("kami," "kami" atau "kami"). Kami komited untuk melindungi privasi anda dan memastikan keselamatan maklumat peribadi anda. Dasar Privasi ini menerangkan cara kami mengumpul, menggunakan, mendedahkan dan melindungi maklumat peribadi anda apabila anda melawati tapak web kami atau berinteraksi dengan perkhidmatan kami.

 

2. Maklumat yang Kami Kumpul

- Kami mungkin mengumpul pelbagai maklumat peribadi apabila anda melawati laman web kami atau berinteraksi dengan perkhidmatan kami. Ini mungkin termasuk:

- Maklumat hubungan (seperti nama, alamat e-mel dan nombor telefon)
- Maklumat demografi (seperti umur, jantina dan lokasi)
- Log data (seperti alamat IP, jenis penyemak imbas dan masa akses)
- Maklumat penggunaan (seperti halaman yang dilawati, pautan yang diklik dan interaksi dengan iklan)
- Maklumat lain yang anda berikan secara sukarela

3. Bagaimana Kami Menggunakan Maklumat Anda

- Kami menggunakan maklumat yang dikumpul untuk pelbagai tujuan, termasuk tetapi tidak terhad kepada:

- Menyediakan dan menambah baik perkhidmatan kami
- Memperibadikan pengalaman anda
- Menghantar komunikasi promosi dan pemasaran
- Menganalisis dan mengoptimumkan kempen iklan
- Menjawab pertanyaan dan permintaan anda
-Mematuhi kewajipan undang-undang

4. Perkongsian dan Pendedahan Maklumat

Kami mungkin berkongsi maklumat peribadi anda dengan yang berikut:

- Pembekal perkhidmatan dan rakan kongsi yang membantu dalam operasi kami
- Pengiklan dan pihak ketiga untuk pemasaran dan analisis
- Pihak berkuasa undang-undang dan badan kawal selia seperti yang dikehendaki oleh undang-undang

5. Kuki dan Teknologi Penjejakan

Laman web kami menggunakan kuki dan teknologi penjejakan yang serupa untuk mengumpul dan menyimpan maklumat tertentu tentang interaksi anda. Anda boleh mengurus pilihan kuki anda melalui tetapan penyemak imbas anda.

6. Pilihan Anda

 

Anda mempunyai hak untuk:

- Akses dan kemas kini maklumat peribadi anda
- Tarik diri daripada komunikasi pemasaran
- Minta pemadaman maklumat peribadi anda
- Bantah pemprosesan maklumat peribadi anda

7. Keselamatan Data

Kami mengambil langkah yang munasabah untuk melindungi maklumat peribadi anda daripada akses, penggunaan atau pendedahan yang tidak dibenarkan.

8. Privasi Kanak-kanak

Perkhidmatan kami tidak bertujuan untuk individu di bawah umur [umur]. Kami tidak mengumpul maklumat peribadi daripada kanak-kanak secara sengaja.

9. Pautan Pihak Ketiga

Laman web kami mungkin mengandungi pautan ke tapak web pihak ketiga. Kami tidak bertanggungjawab ke atas amalan privasi atau kandungan laman web ini.

10. Perubahan kepada Dasar Privasi ini

Kami mungkin mengemas kini Dasar Privasi ini dari semasa ke semasa. Versi yang dikemas kini akan disiarkan di laman web kami dengan tarikh berkuat kuasa.

11. Hubungi Kami

Jika anda mempunyai soalan tentang Dasar Privasi ini atau maklumat peribadi anda, sila hubungi kami di hello@ste11ar.my / +6011 1166 8188 

bottom of page